Enkele tribotechnische aspecten van een roterende-asafdichting

M.J. Gawlinski, M.J.W. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)491-494
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume33
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit