Enige onderzoekingen aan het visuele zintuigsysteem

H. Bouma, H.W. Horeman, J.A.J. Roufs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)355-361
TijdschriftPhilips Technisch Tijdschrift
Volume24
Nummer van het tijdschrift11/12
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit