Enige in Nederland verkrijgbare personal-computer-softwarepakketten voor mathematische programmering

W.G.M.M. Rutten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)171-184
TijdschriftKwantitatieve Methoden
Volume10
Nummer van het tijdschriftjuni
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit