Enhancing the Uptake of Nature-Based Solutions in Urban Settings: An Information Systems Approach

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

195 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • de Vries, Bauke, Promotor
  • Romme, A.G.L. (Sjoerd), Promotor
  • Han, Qi, Co-Promotor
Datum van toekenning18 nov. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5590-1
StatusGepubliceerd - 18 nov. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit