Enhancing the security of time-division-multiplexing networks-on-chip through the use of multipath routing

Radu Stefan, Kees Goossens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancing the security of time-division-multiplexing networks-on-chip through the use of multipath routing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen