Enhancing the performance and security of Helper Data Systems

Taras Stanko

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Škorić, Boris, Promotor
  • Etalle, Sandro, Promotor
Datum van toekenning23 jan 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4944-3
StatusGepubliceerd - 23 jan 2020

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit