Enhancing state space reduction techniques for model checking

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

304 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancing state space reduction techniques for model checking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit