Enhancing Social Interaction among Nursing Homes Residents with Interactive Public Display Systems

Kai Kang (Corresponding author), Bart Hengeveld, Caroline Hummels, Jun Hu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancing Social Interaction among Nursing Homes Residents with Interactive Public Display Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering

Psychology