Enhancing partial-order reduction via process clustering

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancing partial-order reduction via process clustering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen