Enhancing empathic interactions in mental health care: opportunities offered through social interaction technologies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancing empathic interactions in mental health care: opportunities offered through social interaction technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen