Enhancement of the liquid-sided mass transfer in a falling film catalytic microreactor by in-channel mixing structures

E. Rebrov, M.J. Duisters, P. Löb, J. Meuldijk, V. Hessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancement of the liquid-sided mass transfer in a falling film catalytic microreactor by in-channel mixing structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen