Enhancement of catalyst performance in the direct propene epoxidation: a study into gold-titanium synergy

J. Chen, S.J.A. Halin, E.A. Pidko, M.W.G.M. Verhoeven, D.M. Perez Ferrandez, E.J.M. Hensen, J.C. Schouten, T.A. Nijhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancement of catalyst performance in the direct propene epoxidation: a study into gold-titanium synergy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen