Enhancement factor for gas absorption in a finite liquid layer, part 2 : First- and second-order reactions in a liquid in plug flow

J. Yue, E. Rebrov, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancement factor for gas absorption in a finite liquid layer, part 2 : First- and second-order reactions in a liquid in plug flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen