Enhancement factor for gas absorption in a finite liquid layer : part 3 : Instantaneous and second-order reactions in a liquid in laminar flow

J. Yue, E. Rebrov, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhancement factor for gas absorption in a finite liquid layer : part 3 : Instantaneous and second-order reactions in a liquid in laminar flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen