Enhanced regular perturbation-based nonlinearity compensation technique for optical transmission systems

O.S. Sunish Kumar (Corresponding author), Abdelkerim Amari, Octavia A. Dobre, Ramachandran Venkatesan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
101 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhanced regular perturbation-based nonlinearity compensation technique for optical transmission systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie