Enhanced modeling of hardening in crystal plasticity for FCC metals

L.P. Evers, D.M. Parks, W.A.M. Brekelmans, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhanced modeling of hardening in crystal plasticity for FCC metals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie