Enhanced electrocatalytic activity for water splitting on NiO/Ni/carbon fiber paper

Ruoyu Zhang, Hehe Wei, Wenjie Si, Gang Ou, Chunsong Zhao, Mingjun Song, Cheng Zhang, Hui Wu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhanced electrocatalytic activity for water splitting on NiO/Ni/carbon fiber paper'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science