Enhanced damage modelling for fracture and fatigue

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

558 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de Borst, René, Promotor
  • Schouten, Jeu, Promotor
  • Brekelmans, Marcel, Co-Promotor
Datum van toekenning23 mrt 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0930-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit