Enhanced computer performance through adaptive main memory

J. Lunteren, van

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  341 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Stevens, M.P.J., Promotor
  • Jess, Jochen, Promotor
  Datum van toekenning7 dec. 1998
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-0500-5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit