Enhanced bioactivity of internally functionalized cationic dendrimers with PEG cores

Lorenzo Albertazzi, Frauke M. Mickler, Giovanni M. Pavan, Fabrizio Salomone, Giuseppe Bardi, Mariangela Panniello, Elizabeth Amir, Taegon Kang, Kato L. Killops, Christoph Bräuchle, Roey J. Amir, Craig J. Hawker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhanced bioactivity of internally functionalized cationic dendrimers with PEG cores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen