Engineering vascularised tissues in vitro

N. C. Rivron, J. Liu, J. Rouwkema, J. De Boer, C. A. Van Blitterswijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

135 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Engineering vascularised tissues in vitro'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen