Engineering rules for optical generation and detection of high speed wireless millimeter-wave band signals

Antonio Caballero, Darko Zibar, Rakesh Sambaraju, Neil Guerrero Gonzalez, Idelfonso Tafur Monroy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Engineering rules for optical generation and detection of high speed wireless millimeter-wave band signals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen