Engineering polymer hydrogel nanoparticles for lymph node-targeted delivery

S. De Koker, J. Cui, N. Vanparijs, L. Albertazzi, J. Grooten, F. Caruso, B.G. De Geest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

136 Citaten (Scopus)
373 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Engineering polymer hydrogel nanoparticles for lymph node-targeted delivery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science