Engineering polycarbonate nanoparticles with controlled size, shape, and function

Shoupeng Cao

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • Williams, David S., Co-Promotor
Datum van toekenning29 sep 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5117-0
StatusGepubliceerd - 29 sep 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit