Engineering of transition metal catalysts confined in zeolites

Nikolay Kosinov, Chong Liu, Emiel J.M. Hensen, Evgeny A. Pidko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

234 Citaten (Scopus)
172 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Engineering of transition metal catalysts confined in zeolites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemistry

Chemical Engineering