Engineering Nanoreactors for Catalytic Cascades In-flow

Maria Teresa De Martino

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • Abdelmohsen, Loai K.E.A., Co-Promotor
Datum van toekenning3 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5271-9
StatusGepubliceerd - 3 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit