Engineering interactive artificial cells

Bastiaan Cornelis Buddingh

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • Abdelmohsen, Loai K.E.A., Co-Promotor
Datum van toekenning20 jan 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4953-5
StatusGepubliceerd - 20 jan 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit