Engineered water highways in fuel cells: radiation grafting of gas diffusion layers

Antoni Forner-Cuenca (Corresponding author), Johannes Biesdorf, Lorenz Gubler, Per Magnus Kristiansen, Thomas Justus Schmidt, Pierre Boillat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Engineered water highways in fuel cells: radiation grafting of gas diffusion layers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen