Engineered bioactive supramolecular materials based on ureido-pyrimidinones

Matilde Putti

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Dankers, Patricia Y.W., Promotor
  • Bouten, Carlijn V.C., Promotor
Datum van toekenning18 jun 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4787-6
StatusGepubliceerd - 18 jun 2019

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit