Engine combustion network : implementation and analysis of combustion vessel spray a conditions

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Illas Americas 23rd Conference, Florida, 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit

Meijer, M., Christians, R. J., Griensven, van, J. G. H., Somers, L. M. T., & Goey, de, L. P. H. (2011). Engine combustion network : implementation and analysis of combustion vessel spray a conditions. In Proceedings of the Illas Americas 23rd Conference, Florida, 2011