Engine combustion network : cracking diesel spray fundamentals together

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-23
Aantal pagina's4
TijdschriftBrandbrief
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit