ENGAGE-DEM: A Model of Engagement of People with Dementia

Giulia Perugia (Corresponding author), Marta Diaz-Boladeras, Andreu Catala-Mallofre, Emilia I. Barakova, Matthias Rauterberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ENGAGE-DEM: A Model of Engagement of People with Dementia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Computer Science