ENGAGE-DEM: A Model of Engagement of People with Dementia

Giulia Perugia, Marta Diaz-Boladeras, Andreu Catala-Mallofre, Emilia I. Barakova, Matthias Rauterberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ENGAGE-DEM: A Model of Engagement of People with Dementia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen