Energy transfer in supramolecular assemblies of oligo(p-phenylene vinylene)s terminated poly(propylene imine) dendrimers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

171 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy transfer in supramolecular assemblies of oligo(p-phenylene vinylene)s terminated poly(propylene imine) dendrimers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen