Energy storage and transfer in non-equilibrium CO2 plasmas

M. Grofulovic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

253 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
  • University of Lisbon
Begeleider(s)/adviseur
  • Engeln, Richard A.H., Promotor
  • Guerra, V.L. , Promotor, Externe Persoon
  • van de Sanden, M.C.M. (Richard), Co-Promotor
Datum van toekenning2 okt 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4849-1
StatusGepubliceerd - 2 okt 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Grofulovic, M. (2019). Energy storage and transfer in non-equilibrium CO2 plasmas. Technische Universiteit Eindhoven.