Energiebesparing in cleanrooms: is ventilatie het laaghangend fruit?

Marcel Loomans, P.C.A. Molenaar, Paul H.J. Joosten, Helianthe Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In cleanrooms worden hoge ventilatievouden gehanteerd. Dit is in lijn met de beschikbare richtlijnen. Normaal gesproken worden de daarvoor benodigde debieten 24/7 gerealiseerd zodat de cleanroom continu op het gewenste niveau presteert. Dit is daarmee een energie-intensieve activiteit. In een afstudeeronderzoek is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het ventilatie-energiegebruik van cleanrooms te reduceren, bij een gelijkblijvende prestatie. Hierbij is gekeken naar zowel het gehanteerde ventilatiedebiet als de ventilatie-efficiëntie (uitgedrukt in de zogenaamde contaminant removal efficiency). In dit artikel zal met name aandacht worden besteed aan de effecten van een aangepast ventilatiedebiet. De hoofdconclusies van het onderzoek naar de ventilatie-efficiëntie worden kort benoemd. Meer informatie over dit deel van het onderzoek is te vinden in.
Vertaalde titel van de bijdrageEnergy savings in cleanrooms: is ventilation the low-hanging fruit?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-25
Aantal pagina's4
TijdschriftTVVL Magazine
Volume2019
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1 nov 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energiebesparing in cleanrooms: is ventilatie het laaghangend fruit?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit