Energy performance optimization of buildings using data mining techniques

C.J.J. Corten, Eric Willems, Shalika Walker, Wim Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy performance optimization of buildings using data mining techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen