Energy performance assessment of multiple-skin facades

D. Saelens, J. Carmeliet, H. Hens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy performance assessment of multiple-skin facades'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen