Energy minimization of repelling particles on a toric grid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy minimization of repelling particles on a toric grid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde