Energy management of distributed resources in power systems operations

I. Lampropoulos

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Kling, W.L., Promotor
  • van den Bosch, Paul, Promotor
Datum van toekenning22 apr. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3597-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit