Energy management control concepts with preview for hybrid commercial vehicles

V. Reeven, van, R.G.M. Huisman, M.F.M. Pesgens, R. Koffrie

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy management control concepts with preview for hybrid commercial vehicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen