Energy efficient and controlled flow processing under microwave heating by using a millireactor-heat exchanger

N.G. Patil, A.I.G. Hermans, F. Benaskar, E. Rebrov, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy efficient and controlled flow processing under microwave heating by using a millireactor-heat exchanger'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen