Energy density and storage capacity cost comparison of conceptual solid and liquid sorption seasonal heat storage systems for low-temperature space heating

L. Scapino, H.A. Zondag, J. Van Bael, J. Diriken, C.C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
651 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy density and storage capacity cost comparison of conceptual solid and liquid sorption seasonal heat storage systems for low-temperature space heating'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen