Energy arbitrage of hydrogen-bromine flow battery between the day-Ahead and imbalance electricity markets considering price uncertainty

Yaser Tohidi, Madeleine Gibescu, Wiebrand Kout

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy arbitrage of hydrogen-bromine flow battery between the day-Ahead and imbalance electricity markets considering price uncertainty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen