Energy- and time-resolved detection of prompt gamma-rays for proton range verification

J.M. Verburg, K Riley, T Bortfeld, J. Seco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy- and time-resolved detection of prompt gamma-rays for proton range verification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering