Energy and force shaping

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

19 Citaten (Scopus)
167 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's28
ISBN van geprinte versie978-90-386-2383-2
StatusGepubliceerd - 2010

Bibliografische nota

Intreerede, uitgesproken op 5 november 2010 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit