Energy and ecological building system - office building DWA in Bodegraven in the Netherlands

K. Kabele, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-49
TijdschriftTopenarstvi Instalace
Volume35
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit