Energizing a long nanosecond pulsed corona reactor: electrical characterization

F.J.C.M. Beckers, T. Huiskamp (Corresponding author), A.J.M. Pemen, E.J.M. Van Heesch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energizing a long nanosecond pulsed corona reactor: electrical characterization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie