Energiebesparing in Nederland: Penny wise and Pound foulish

E.S.M. Nelissen, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Op het moment worden energiebesparingsmaatregelen vaak afgewezen op basis van economische afwegingen, zonder rekening te houden met de energieprijsstijgingen. Hierbij wordt echter vaak voorbij gegaan aan de winst gedurende de totale levensduur of onvoldoende gekeken naar het rendement op de meerinvestering. Gezien de beperktheid van de hoeveelheid fossiele brandstoffen, evenals de aanscherpingen van de emissies, is het te verwachten dat de kosten, gemoeid met het energiegebruik, sterker zullen stijgen dan nu aangenomen. Wat impliceert dat de investeringen in energiebesparing nog veel eerder rendabeL zullen worden. De conclusie is dan ook dat investeringen in energiebesparingen op dit moment vaak ten onrechte worden afgewezen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-11
Aantal pagina's4
TijdschriftTVVL Magazine
Volume39
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit