Energie-efficiënt klimatiseren van musea

Marjolein de Wit - Blok, R.P. Kramer (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2017 promoveerde dr.ir. Rick Kramer aan de TU Eindhoven bij de leerstoel Bouwfysica aan de faculteit Bouwkunde, op een onderzoek waarin hij de dynamische klimaatbeheersing in musea verkent. Een klimaatbeheersing die gebaseerd is op gecontroleerde fluctuaties en seizoenaanpassingen van temperatuur en relatieve vochtigheid. Het onderzoek betreft een combinatie van experimenteel onderzoek bij de Hermitage Amsterdam en een uitgebreid numeriek onderzoek dat thermisch comfort van museumbezoekers, collectiebehoud en energie-efficiëntie adresseert. Een belangrijke conclusie betreft het grote energiebesparingspotentieel met gelijktijdige verbetering van thermisch comfort voor de bezoekers.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-34
Aantal pagina's5
TijdschriftVVplus
Volume75
Nummer van het tijdschriftapril
StatusGepubliceerd - apr 2018

Citeer dit