Endoparasitic chiggers. VII. A redescription of Kymocta Yunker & Brennan, 1962, a new species of Venezuela, and other records (Acarina : Trombiculidae)

JM Brennan, J.E.M.H. Bronswijk, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)449-451
  TijdschriftJournal of Medical Entomology
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit